Кошторис НВК на 2023 рік

КОШТОРИС

на 2023

21381845 Комунальний заклад  «Смілянський навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний  заклад- ___________загальноосвітня школа І-Пступенів№13 Смілянської міської ради Черкаської області__________

(код за ЄДРЇ10У та найменування бюджетної установи)

            м.Сміла Черкаська область        

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  06 Управління освіти,молоді та спорту__________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________           

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти)_______________________________________________________________________

    (грн)
НайменуванняКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ – усьогоX2361600.002361600.00
Надходження коштів із загального фонду бюджетуX2361600.00X2361600.00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:X0.000.00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000X0.00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю25010100X0.00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності25010200X0.00
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”25010300X0.00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)25010400X0.00
(розписати за підгрупами)  0.00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000X0.00
Благодійні внески, гранти та дарунки25020100X0.00
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на та інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб.25020200X0.00
Надходження, що отримують держати і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;25020300X0.00
інші надходження, у тому числі: X0.00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X0.00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) X0.00
повернення кредитів до бюджету(розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації X  
 X**ф*
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усьогоX2361600.002361600.00
Поточні видатки20002361600.002361600.00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21002361600.002361600.00
Оплата праці21101935738.001935738.00
Заробітна плата21111935738.001935738.00
Грошове забезпечення військовослужбовців21120.00О.00
Суддівська винагорода21130.000.00
Нарахування на оплату праці2120425862.00425862.00
Використання товарів і послуг22000.000.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22100.000.00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22200.000.00
Продукти харчування22300.000.00
Оплата послуг (крім комунальних)22400.000.00