Антибулінгова політика закладу

Робоча група  по запобіганню та протидії булінгу в НВК №13 :

Антоневич Казимир Раймондович – директор НВК – голова;

Стовба Світлана Олексіївна – вчитель правознавства – заступник голови;

 Горбівненко Анатолій Тимофійович – практичний психолог – секретар;

 Нечта Людмила Василівна – вчитель молодших класів – член групи;

 Шульга Сергій Олександрович – батько – член групи;

 Москальченко Руслана – (учениця 9 класу) – член групи.

(Затверджено Радою КЗ НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І–ІІ ступенів №13» Смілянської міської ради Черкаської області 26.12.2019 року)

Створення освітнього середовища у Смілянському НВК «ДНЗ – ЗОШ І–ІІ ступенів № 13», вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

I.     Загальні положення.

1. Цим документом визначаються рекомендації щодо планування заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти.

2. Для цілей цих рекомендацій терміни вживаються у таких значеннях:

безпечне освітнє середовище – сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема, внаслідок недотримання вимог санітарних та/або будівельних норм і правил, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінгу (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, а також унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів тощо;

запобігання булінгу (цькуванню) – сукупність заходів, способів, методів профілактики булінгу (цькування) в закладах освіти, спрямованих на попередження виникнення факторів ризику та/або зменшення їх впливу;

протидія булінгу (цькування) – сукупність заходів, способів, методів, спрямованих на відновлення та нормалізацію психологічного клімату у колективі з метою уникнення повторення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Метою запобігання та протидії булінгу (цькування) є створення безпечного освітнього середовища, що включає емоційно-психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу в закладі освіти.

Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти має бути постійним системним процесом, спрямованим на виявлення проблем та/або потенційних ризиків їх виникнення, визначення та впровадження необхідних заходів, способів, методів їхнього вирішення та/або усунення загроз, прогноз їх впливу та планування подальших дій.

ПЛАН

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в навчально-виховному комплексі

ЗавданняЗаходиВідповідальні за виконання Термін виконання
1.Вивчення ситуації щодо будь-яких проявів дискримінації, булінгу в навчально-виховному комплексі                   2.Сприяння створенню безпечного освітнього середовища в навчально-виховному комплексі                         3.Інформацій-но-просвітни-цькі заходи                                   4.Визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в закладі освіти      1) аналіз звернень, що надходять до практичного психолога, керівника навчального закладу; анкетування учнів, батьків та вчителів з метою виявлення основних чинників, що негативно впливають на психологічний комфорт і безпеку в закладі; аналіз чинників, які найчстіше провокують булінг (цькування) у закладі (наприклад, особливості контингенту учнів – соціально-економічне становище сімей, етнічний склад). Аналіз ситуації у закладі освіти є невід’ємною складовою діяльності з попередження насильства щодо дітей, лише на його остнові можна здійснювати відповідні заходи запобігання булінгу;   2) адаптація будівлі та приміщень для забезпечення можливості користуватися ними усім учасникам освітнього процесу без дискримінації через фізичні можливості; постійне спостереження за поведінкою учнів під час перерв, безпечний доступ до мережі інтернет тощо; безпечне емоційно-психологічне середовище: розвиток в учасників освітнього процесу соціально-емоційної грамотності, толерантності, прийняття різноманітності, вмінню співпрацювати, навичок ненасильницької комунікації тощо;   3) навчання педагогів: формування громадської компетентності, соціально-емоційної грамотності, поглиблення знань щодо методик запобігання виникненню насильства у дитячому колективі або ранніх ознак його виявлення тощо; проведення циклу тренінгів для формування єдиного бачення проблеми насильства, з’ясування потреб дітей і знаходження компромісу між індивідуальними й спільними потребами, визначення обов’язків закладів освіти щодо попередження насильства серед дітей;     4) у випадку виявлення факту булінгу (або загроози його виникнення) порядок дій може бути таким: інцидент розглядається одразу працівником, який став очевидцем, або до якого надійшло звернення з приводу булінгу; заклад освіти надає підтримку особі, яка стала жертвою булінгу, забезпечуючи припинення будь-яких дій, які можуть створювати фізичний та психологічний тиск; школа повідомляє батькам; представник керівництва спілкується з усіма сторонами конфлікту; за необхідності застосовують дисциплінарні заходи, які передбачено Статутом або іншими дисциплінарними документами/політиками школи; практичний психолог працює з ініціатором/ініціаторами та свідками випадку булінгу.        Горбівненко А.Т.         Горбівненко А.Т.             Горбівненко А.Т.                             Антоневич К.Р. Горбівненко А.Т.           Горбівненко А. Т.               Горбівненко А. Т.                                   Антоневич К.Р. Горбівненко А.Т.                    По мірі надход-ження   Протягом другого семестру         Постійно                           Постійно                 Постійно                 Постійно                                 Раз на навчальний рік
    
    

Порядок подання заяв про випадки булінгу

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

 4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

 5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.  

Порядок реагування на доведені випадки боулінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
  2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор  закладуповідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19)